Portal de transparència i bon govern

Infermeres de Catalunya, dona compliment a la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que estableix una serie d'obligacions per les organitzacions sindicals en materia de publicitat econòmica. Creiem que la transparència en l'activitat dels sindicats ha de ser un pilar fonamental per al bon funcionament del mateix.

El portal de la transparència i bon govern esdevé l’instrument bàsic per facilitar a les afiliades i a la ciutadania la consulta de la informació en poder del sindicat i es configura com una plataforma electrònica de publicitat activa que permet l’accés a tota la informació disponible.

Economia i finances

Actes i acords

Actes de les reunions Assemblea d'Afiliades
Actes de les reunions de la Junta de Govern
Actes de les reunions Seccions Sectorials i Territorials
Eleccions a la Junta de Govern

Organització del sindicat i estructura

Pots consultar en aquest espai la informació relacionada amb la definició del sindicat i les seves funcions i estatus, la seva estructura organitzativa així com les dades relacionades amb els recursos humans de l'entitat.

Que és Infermeres de Catalunya
Com ens organitzem
Recursos humans i materials

Protecció de dades de caràcter personal

El 25 de maig de 2018 és va fer aplicable a tots els països membres de la Unió Europea el nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD).

Aquesta nova normativa ha incorporat una sèrie de canvis, modificacions i noves obligacions respecte l’anterior LOPD.

Per això, des d'Infermeres de Catalunya i amb la voluntat de complir la nova norma i de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que tracta, ha realitzat l’adaptació de tots els sistemes i a dia d’avui continuem treballant per la correcta aplicació del RGPD al sindicat.

Consulta aquí la Política de Protecció de Dades

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't