agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-smt2-live-help

Portal de Suport

m

Portal de Tràmits

agsdix-smt2-person-outline

Àrea d'Afiliada

Advertim a l’ICS que no pot descomptar les hores de permís per anar a votar sigui quin sigui el tipus de jornada que s’està fent el dia de les eleccions
Publicat el 11 de maig de 2023

Hem tingut coneixement que diferents direccions de les Gerències Territorials i direccions d’ACUT estan preguntant als professionals que prestaran serveis d’atenció continuada durant el pròxim 28 de maig, dia de les eleccions municipals, el temps que necessitarà per exercir el seu dret a vot.

En el cas del personal que presta aquests serveis en jornada complementària (sense contracte ACUT), desde les Direccions s’està informant que aquest temps de permís per anar a votar no serà retribuït i que només es percebran les hores efectives de treball d’atenció continuada.

Donat que el dret a sufragi universal és un dret fonamental recollit a l’article 23 de la Constitució Espanyola, no es pot menyscabar de cap forma. També s’estableix aquest dret a l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors i en l’article 13 del Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril pel qual s’estableix la regulació complementària dels processos electorals, el qual estableix el permís de fins a 4 hores per exercir el dret a vot serà retribuït, sense que existeixi cap excepció a aquesta norma.

Aquest Reial Decret es d’aplicació tant per a treballadors per compte d’altre, com de les diferents Administracions Públiques.

El fet de no abonar la jornada completa i descomptar les hores emprades per exercir el dret a vot es pot considerar com un condicionant a aquest dret fonamental.

Infermeres de Catalunya hem enviat escrit al Director de Persones de l’ICS, el Sr. Xavier Saballs, demanant que rectifiquin aquesta indicació immediatament i no procedeixin a descomptar en cap cas i a cap professional l’import d’aquestes hores de la nòmina, així com que s’informi a tots els professionals que disposaran del temps de votació retribuït segons el que estableix la llei en funció de les hores de la jornada laboral.

En cas que no s’atengui aquesta petició, Infermeres de Catalunya procedirem com legalment correspongui per a la consecució del respecte dels drets laborals i fonamentals establerts legalment i convencionalment.

Et pot interessar

Eleccions 28 Maig: guia de permisos laborals

Eleccions 28 Maig: guia de permisos laborals

Segons l’ORDRE EMT/111/2023, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions locals i al Consell General d’Aran del dia 28 de maig de 2023, aquests són els permisos...

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't