agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Protecció de Dades i Condicions de l'afiliació

Política de Protecció de Dades

A Infermeres de Catalunya estem compromesos amb la protecció de la privacitat i amb l’ús correcte de les dades personals.

Per això aquesta política de protecció de dades té com a objectiu informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que Infermeres de Catalunya efectuem en aquest lloc web i en qualsevol dels nostres subdominis i altres pàgines web del sindicat, així com de les nostres aplicacions mòbils per iOS i Android "Amb tu" i "Infermeres".

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El Sindicat Infermeres de Catalunya tenim la condició de responsables del tractament.

Identitat: Infermeres de Catalunya

NIF: G67523555

Adreça postal: Rambla Rafael Casanova, 39 - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Telèfon: 937 376 302

Correu electrònic: hola@infermeresdecatalunya.cat

Contacte DPD: protecciodades@infermeresdecatalunya.cat

Infermeres de Catalunya t’informem que serem responsables dels fitxers automatitzats derivats d’efectuar una inscripció o un emplenament per part de qualsevol de les persones usuàries o visitants d’aquesta pàgina. No obstant això, en cada una de les recollides de dades que es realitzin, se t’indicarà, a través de la clàusula corresponent, la informació pertinent d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Infermeres de Catalunya adoptarem les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne, així, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia d’acord amb el que està establert pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (coneguda com RGPD o Reglament europeu de protecció de dades).

2. Per què tractem les teves dades personals de contacte? Durant quant temps conservarem la teva informació?

La finalitat inicial és contactar-te per a poder enviar-te informació sindical, i, en el seu cas, com a afiliada, donar-te els serveis jurídics laborals que hagis sol·licitat.

Aquestes finalitats son:

 • Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, els dubtes o les queixes.
 • Conèixer, mitjançant consultes, l’opinió dels usuaris respecte de la nostra activitat en aquesta pàgina web.
 • Gestionar peticions de recepció d’informació d’interès sobre els nostres serveis o activitats.
 • Gestionar sol·licituds d’afiliació.
 • Gestionar l’accés a la nostra intranet.
 • Gestionar la nostra relació amb les persones representants a les empreses.
 • Gestionar la nostra relació amb l’alumnat.
 • Gestionar la nostra relació amb els usuaris de l’assessorament mancomunat i dels serveis jurídics.
 • Gestionar la nostra relació amb les persones proveïdores.
 • Enviar comunicacions que puguin ser d'interès a afiliades o simpatitzants o persones susceptibles de ser afiliades o simpatitzants.

 

Durant quant temps conservarem la teva informació?

Conservarem les teves dades personals mentre tinguem el teu consentiment. Quan decideixis retirar-lo mantindrem bloquejades les teves dades personals durant els terminis de prescripció legal. Transcorreguts aquests terminis, destruirem les teves dades personals.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades personals? És a dir: quina condició fonamenta o habilita que puguem tractar les teves dades personals?

La base legal que ens permet tractar les teves dades personals és la següent:

 1. En compliment del drets que tens com a afiliat/da a Infermeres de Catalunya.
 2. Quan ens dones el teu consentiment per a enviar-te informació sindical. En qualsevol moment es pot retirar el consentiment donat enviant una sol·licitud a protecciodades@infermeresdecatalunya.cat.
 3. En el cas de sol·licitud d’afiliació: la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades serà el teu consentiment i la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament, així com el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 4. En el cas de candidatures a eleccions sindicals o processos interns: la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades serà el teu consentiment per formar part de la candidatura, així com l’interès legítim del responsable, que és oferir-te accions formatives per a l’exercici correcte del teu càrrec i mantenir-te informat sobre les iniciatives que promou el sindicat i la seva posició sobre diferents qüestions laborals per facilitar l’exercici de la teva funció com a representant dels treballadors i treballadores amb el major coneixement.
 5. Per interès legítim d'Infermeres de Catalunya, respectant sempre el teu dret a la protecció de dades personals, a l’honor i a la intimitat personal i familiar, aplicant-hi tècniques i mesures de seguretat que impedeixin que se t’identifiqui. En qualsevol moment pots exercir el dret d’oposició si ho consideres adient a l’adreça següent: protecciodades@infermeresdecatalunya.cat.
4. Qui pot ser cessionari o destinatari de les teves dades personals?

Per a poder donar-te un servei adequat i gestionar la relació que hi mantenim, contractem els serveis d’allotjament web, registre de nom de dominis, servidors, servei de missatgeria electrònica, aplicacions i eines informàtiques.

Es preveu la cessió de les dades de les afiliades a l’Administració tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i al departament competent en matèria d’economia i finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si s’escau.

No es preveuen realitzar transferències internacionals de dades.

5. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

Accés

Pots consultar les teves dades personals.

Rectificació

Pots modificar les teves dades personals si són inexactes.

Supressió

Pots sol·licitar que s’eliminin les teves dades personals.

Oposició

Pots sol·licitar que no es tractin les teves dades personals

Limitació del tratament

Pots sol·licitar la limitació en el tractament  en els casos següents:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
 • Quan el tractament sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les teves dades.
 • Quan no necessitem tractar les teves dades però les necessitis per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

Portabilitat

Podràs rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i aquells obtinguts en la teva relació amb nosaltres, així com transmetre’ls a una altra organització.

 

IMPORTANT:

 • Per a exercir els teus drets, pots fer-ho mitjançant un escrit dirigit a l’adreça protecciodades@infermeresdecatalunya.cat. En alguns casos, el responsable del tractament podrà sol·licitar que acompanyis la teva sol·licitud d’una còpia d’un document acreditatiu de la teva identitat (DNI, passaport, etc.).
 • L’exercici dels drets de limitació al tractament i de portabilitat és gratuït.
 • Si consideres que no hem tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots contactar-nos a l’adreça protecciodades@infermeresdecatalunya.cat.
 • No obstant això, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat) o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Així mateix, pots retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament, enviant la teva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic protecciodades@infermeresdecatalunya.cat.

6. Procedència de les dades

Infermeres de Catalunya pot rebre dades personals de treballadores i treballadors de les empreses on tingui presència.

La base legal que ens permet tractar les dades personals de treballadors/es és la següent: l’article 28.1 de la Constitució Espanyola i de la Sentència del Tribunal Constitucional 281/2005. En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, a més, la Resolució 331/2018, de 15 de novembre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública: http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/2018-0331

També es poden obtenir dades de fons accessibles al públic o de les que puguem tenir accés per les empreses o entitats en les quals les seccions sindicals hi tinguin accés.

Dades sensibles a les aplicacions mòbils "Amb tu" i "Infermeres"

1. Dades de localització

Per prestar els serveis que oferim a les apps mòbils, tant en iOS com en Android, aquestes reuneixen i utilitzen dades exactes sobre ubicació del dispositiu mòbil, incloent la situació geogràfica en temps real. Aquestes dades es recullen de forma segura i encriptada i s'utilitzan únicament amb la finalitat de proporcionar informació geolocalitzada, per exemple, per informar d'esdeveniment a prop de la situació de l'usuari.

Infermeres de Catalunya no distribueix ni cedeix aquestes dades a cap entitat o empresa.

L'usuari pot refusar els serveis de localització de l'aplicació mòbil en qualsevol moment des de l'apartat d'ajustos de privacitat del seu dispositiu.

2. Per què tractem les teves dades personals de contacte? Durant quant temps conservarem la teva informació?

La finalitat inicial és contactar-te per a poder enviar-te informació sindical, i, en el seu cas, com a afiliada, donar-te els serveis jurídics laborals que hagis sol·licitat.

Aquestes finalitats son:

 • Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, els dubtes o les queixes.
 • Conèixer, mitjançant consultes, l’opinió dels usuaris respecte de la nostra activitat en aquesta pàgina web.
 • Gestionar peticions de recepció d’informació d’interès sobre els nostres serveis o activitats.
 • Gestionar sol·licituds d’afiliació.
 • Gestionar l’accés a la nostra intranet.
 • Gestionar la nostra relació amb les persones representants a les empreses.
 • Gestionar la nostra relació amb l’alumnat.
 • Gestionar la nostra relació amb els usuaris de l’assessorament mancomunat i dels serveis jurídics.
 • Gestionar la nostra relació amb les persones proveïdores.
 • Enviar comunicacions que puguin ser d'interès a afiliades o simpatitzants o persones susceptibles de ser afiliades o simpatitzants.

 

Durant quant temps conservarem la teva informació?

Conservarem les teves dades personals mentre tinguem el teu consentiment. Quan decideixis retirar-lo mantindrem bloquejades les teves dades personals durant els terminis de prescripció legal. Transcorreguts aquests terminis, destruirem les teves dades personals.

3. Qui pot ser cessionari o destinatari de les teves dades personals?

Per a poder donar-te un servei adequat i gestionar la relació que hi mantenim, contractem els serveis d’allotjament web, registre de nom de dominis, servidors, servei de missatgeria electrònica, aplicacions i eines informàtiques.

Es preveu la cessió de les dades de les afiliades a l’Administració tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i al departament competent en matèria d’economia i finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si s’escau.

No es preveuen realitzar transferències internacionals de dades.

4. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

Accés

Pots consultar les teves dades personals.

Rectificació

Pots modificar les teves dades personals si són inexactes.

Supressió

Pots sol·licitar que s’eliminin les teves dades personals.

Oposició

Pots sol·licitar que no es tractin les teves dades personals

Limitació del tratament

Pots sol·licitar la limitació en el tractament  en els casos següents:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades.
 • Quan el tractament sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les teves dades.
 • Quan no necessitem tractar les teves dades però les necessitis per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

Portabilitat

Podràs rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i aquells obtinguts en la teva relació amb nosaltres, així com transmetre’ls a una altra organització.

 

IMPORTANT:

 • Per a exercir els teus drets, pots fer-ho mitjançant un escrit dirigit a l’adreça protecciodades@infermeresdecatalunya.cat. En alguns casos, el responsable del tractament podrà sol·licitar que acompanyis la teva sol·licitud d’una còpia d’un document acreditatiu de la teva identitat (DNI, passaport, etc.).
 • L’exercici dels drets de limitació al tractament i de portabilitat és gratuït.
 • Si consideres que no hem tractat les teves dades personals d’acord amb la normativa, pots contactar-nos a l’adreça protecciodades@infermeresdecatalunya.cat.
 • No obstant això, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat) o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Així mateix, pots retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament, enviant la teva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic protecciodades@infermeresdecatalunya.cat.

Infermeres de Catalunya podem modificar aquesta política de privacitat en funció de les exigències legislatives, de les normatives o de les instruccions de l’Agència de Protecció de Dades, així com qualsevol canvi en la nostra organització que ens obligui a fer-ho.

Política de galetes ("cookies")

1. Definició i funció de les galetes

Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan s’accedeix a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, en funció de la informació que continguin i de la manera en què s’utilitzi l’equip, poden ser emprades per reconèixer-lo.

2. Tipus de galetes

En funció del propietari de la galeta, hi ha:

 1. Galetes pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o un domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 2. Galetes de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o un domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

 

En funció de la durada de la galeta, hi ha:

 1. Galetes de sessió: són un tipus de galetes dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.
 2. Galetes persistents: són un tipus de galetes amb les quals les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i s’hi pot accedir i poden ser tractades durant un període definit per la persona responsable de la galeta, període que pot anar des d’uns minuts fins a diversos anys.

 

En funció de la finalitat de la galeta, hi ha:

 1. Galetes d’anàlisi: són aquelles que, si estan ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i realitzar, així, el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que es fa del servei ofert. Per fer-ho s’analitza la navegació de l’usuari a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que hi oferim.
 2. Galetes publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor ha inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència amb la qual es mostren els anuncis.
 3. Galetes de publicitat conductual: són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor ha inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest perfil.

Així mateix, és possible que quan es visiti alguna pàgina web o s’obri un correu electrònic on es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els nostres productes o serveis s’instal·li en el navegador alguna galeta que serveix per mostrar, posteriorment, publicitat relacionada amb la cerca que s’ha realitzat i per desenvolupar un control dels nostres anuncis en relació, per exemple, amb el nombre de vegades que s’han vist, on apareixen, a quina hora es veuen, etc.

 1. Galetes tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi ha, com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, o compartir continguts a través de les xarxes socials.
 2. Galetes de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris del terminal de l’usuari, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.
3. Galetes utilitzades a infermeresdecatalunya.cat

Al web d'Infermeres de Catalunya, i a les pàgines web de les seves organitzacions vinculades, normalment utilitzem galetes pròpies i de tercers per a les finalitats que indiquem a continuació.

La informació que faciliten les  galetes  ens pot ajudar a oferir una millor experiència a l’usuari quan visita els nostres llocs web. A més, els tercers prestadors de serveis amb els quals hem contractat algun servei per al qual és necessària la utilització de  galetes  són:


Llista de les diferents galetes usades en les webs corporatives

Nom del proveïdor

Finalitat de la galeta

Descripció de la finalitat de la galeta

Més informació sobre l’ús de les galetes de tercers

Google Analytics

Estudi de l’audiència

Obtenir informació de la navegació i mesurar i analitzar l’audiència.

Més informació sobre Google Analytics

YouTube

Visualització de vídeos incrustats

Visualitzar vídeos incrustats, estimar-ne l’amplada de banda, registrar els vídeos més recents que s’han vist en un navegador específic, permetre el control de visites a vídeos de YouTube.

Més informació sobre YouTube

Twitter

Compartir informació

Interactuar amb la xarxa social i altres finalitats pròpies de Twitter.

Més informació sobre Twitter

tawk.to

Funcionament del xat

Permetre el funcionament del xat i altres finalitats pròpies de tawk.to.

Més informació sobre tawk.to

LinkedIn

Funcions tècniques i analítiques

Facilitar als nostres visitants la navegació. Es detecta si s’ha iniciat la sessió a LinkedIn cada vegada que es visita la nostra web i es complementa aquesta informació si se segueix i es comparteix “sobre LinkedIn”. Aquestes galetes també desen informació d’usuari com: l’adreça IP, el tipus de navegador, el sistema operatiu…

Més informació sobre LinkedIn

WordPress

Accés als blogs

 

Registrar, identificar i accedir als blogs i a les finalitats pròpies de WordPress.

Més informació sobre WordPress

 

Nota. Aquesta llista s’actualitzarà com més aviat millor, a mesura que vagin canviant els serveis oferts als llocs webs i les galetes utilitzades a aquest efecte. No obstant això, ocasionalment, durant aquesta actualització, pot ser que la llista ja no inclogui una galeta, encara que sempre es referirà a galetes amb propòsits idèntics als registrats en aquesta llista.

4. Consentiment informat

La utilització d’aquesta pàgina web implica que s’ha donat el consentiment exprés i inequívoc a la utilització de galetes, en els termes i les condicions previstos en aquesta política de galetes, sens perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les galetes que l’usuari pugui adoptar i que s’esmenten en l’apartat següent.

5. Revocació i eliminació de galetes

Es poden permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades a l’equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que l’usuari hagi instal·lat a l’ordinador. En cas que no s’hagi permès la instal·lació de galetes al navegador, és possible que no es pugui accedir a alguna de les seccions de les nostres webs.

Si vols esborrar del teu navegador les galetes enregistrades per infermeresdecatalunya.cat, aquí tens les instruccions per a diversos navegadors:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies 
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph11920 (en anglès)

Les webs d'Infermeres de Catalunya poden modificar aquesta política de galetes en funció d’exigències legislatives i reglamentàries o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per això, s’aconsella a les persones usuàries que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta política de galetes, es comunicaran a les persones usuàries mitjançant la web o, en cas que aquestes estiguin registrades, a través d’un correu electrònic.

Condicions de l'afiliació

1. Afiliar-se al sindicat

Qui es pot afiliar?

Tal com indiquen els estatuts, es pot afiliar qualsevol persona que estigui diplomada o graduada en infermeria, així com les estudiants d'infermeria que acreditin dita condició.

 

L'afiliació es realitza de forma on-line a través de la pàgina web i del sistema electrònic d'afiliació. El pagament de les quotes d'afiliació es realitza mitjançant targeta de crèdit i els preus estan indicats a la pàgina web.

Les quotes d'afiliació es cobren a final de mes i de forma mensual.

2. Permanència

En general, l'afiliació a Infermeres de Catalunya no comporta cap compromís de permanència.

Donat que no hi ha cap mena de carència en l'accés als serveis (al mateix moment que la persona s'afilia, ja pot accedir a tots els serveis del sindicat), si s'aplica permanència en els següents casos:

1. Quan durant els primers 6 mesos d'afiliació es realitza una o més consultes virtuals o presencials als advocats dels serveis jurídics (gratuïtes per a les afiliades/associades). S'aplica una permanència mínima de 6 mesos des de la data d'alta.

2. Quan durant els primers 12 mesos d'afiliació, els serveis jurídics han elaborat i presentat escrits legals, presentat demandes o han prestat qualsevol altre tipus de servei legal (excepte consultes legals) gaudint dels preus especials reduïts per afiliades. S’aplica una permanència mínima de 12 mesos des de la data d'alta. En tot cas, la persona haurà de mantenir la seva afiliació mentre el procés legal segueixi en tràmit.

3. Quan durant els primers 12 mesos d'afiliació s'hagin realitzat 6 o més consultes legals presencials o virtuals als advocats (gratuïtes per a les afiliades). S'aplica una permanència mínima de 12 mesos des de la data d'alta.

 

Permanència aplicada a l'afiliació grupal i campanyes de descompte

També s'aplica permanència quan l'afiliació es realitza amb el descompte d'alguna campanya vigent o amb afiliació grupal.

Quan s'escull la quota reduïda d'afiliació grupal la permanència mínima és de 12 mesos. Les persones que s'afiliïn hauran de mantenir-se sindicades durant 12 mesos. Si es decideix marxar abans dels 12 mesos, el sindicat es reserva el dret de cobrar les quotes pendents fins a un total de 12 mesos des de l'alta de la quota reduïda grupal (fins a un màxim de 90 euros).

Quan s'escull la quota reduïda per campanyes, la permanència serà la indicada en la campanya. Si no s'indiqués cap permanència de forma específica, s'aplicarà la mateixa permanència que per a la quota reduïda d'afiliació grupal.

 

Quota afiliació estudiants

Les persones que estiguin cursant els estudis universitaris d'infermeria (Grau), es poden acollir a la quota especial de 12 euros anuals. La permanència mínima és de 12 mesos. Aquesta quota s'actualitzarà en el moment en què la persona es graduï, passant a qualsevol de les altres quotes per afiliades exercents.

 

  3. Ús raonable dels serveis

  El sindicat ofereix una sèrie de serveis a les afiliades des del primer dia. Es pot accedir als serveis a través de la pàgina web, on està disponible tota la informació.

  En general, l'accés als serveis és il·limitat sempre que se'n faci un ús raonable i no abusiu.

  L'accés als serveis jurídics, que no tenen carència, comporta una sèrie de permanències i l'obligació de fer-ne un ús raonable i justificat per garantir l'accés als mateixos a totes les persones afiliades.

   

  Infermeres de Catalunya es reserva el dret de restringir l'accés als serveis si es detecta un ús abusiu i no justificat per part d'una afiliada.

  4. Estatuts com a normativa bàsica de funcionament

  El funcionament del sindicat es regeix pel que està estipulat als Estatuts del sindicat. Les afiliades es comprometen a regir-se per la normativa indicada en els estatuts pel que fa a la seva relació amb el sindicat, els seus treballadors i treballadores, els membres de la Junta de Govern i en l'ús dels serveis que s'ofereixen.

  4. Acceptació de les condicions en afiliar-se

  L'afiliació al sindicat Infermeres de Catalunya comporta l'acceptació de les condicions d'afiliació indicades en aquesta pàgina web, així com de la Política de Protecció de Dades.

  Per aquest motiu, durant el registre, s'han d'acceptar obligatòriament aquestes Condicions i la Política de Protecció de Dades per poder procedir amb el registre.

  5. Donar-se de baixa

  Les afiliades poden cursar la baixa en qualsevol moment. Per fer-ho cal fer la sol·licitud a través del Portal de Tràmits, creant una consulta indicant: Baixa del sindicat.

  S'ha d'avisar de la baixa amb un mínim de 30 dies d'antelació. No es podrà cursar baixa si:

  • Hi ha rebuts pendents de pagament. El no pagament voluntari o involuntari de les quotes del sindicat no comporta la baixa automàtica.
  • En el moment de sol·licitar la baixa, els Serveis Jurídics estan portant un cas o realitzant una gestió.
  • Hi ha alguna permanència segons el que s'indica a les condicions d'afiliació.
  6. Devolució de rebuts

  Les afiliades poden cursar la baixa en qualsevol moment. Per fer-ho cal fer la sol·licitud a través del Portal de Tràmits, creant una consulta indicant: Baixa del sindicat.

  S'ha d'avisar de la baixa amb un mínim de 30 dies d'antelació. No es podrà cursar baixa si:

  • Hi ha rebuts pendents de pagament. El no pagament voluntari o involuntari de les quotes del sindicat no comporta la baixa automàtica.
  • En el moment de sol·licitar la baixa, els Serveis Jurídics estan portant un cas o realitzant una gestió.
  • Hi ha alguna permanència segons el que s'indica a les condicions d'afiliació.

  Infermeres de Catalunya pot modificar, sense previ avís, les condicions d'afiliació al sindicat per raons organitzatives i de funcionament de l'entitat.

  Quan es produeixin canvis significatius en aquestes condicions, es comunicaran a les persones usuàries mitjançant la web o, en cas que aquestes estiguin registrades, a través d’un correu electrònic.

  Actualització: 22 agost 2023

  Afilia't
  Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
  Associa't
  amb un 50% de descompte
  Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
  Afilia't ara!