agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Convocades 391 places per a la formació d’infermera especialista a Catalunya
Publicat el 6 de setembre de 2023
Getting your Trinity Audio player ready...

La Comissió de Recursos Humans del SNS ha aprovat l’oferta de places per a la formació especialitzada en infermeria. S’ha fet la convocatòria de les proves selectives del 2023 per accedir a les places el 2024.

S’han ofert un total de 2108 places per a cursar les especialitats infermeres (2032 corresponen a centres de titularitat pública i 76 a centres de titularitat privada). Es reserven 148 places per a persones amb discapacitat i 21 places per a persones que no singuin titulars d’una autorització de residència a Espanya.

A Catalunya s’han ofert 391 places, distribuïdes segons especialitat:

  • 171 Infermeria de Família i Comunitària
  • 71 Infermeria Obstetricoginecològica
  • 58 Infermeria de Salut Mental
  • 43 Infermeria Pediàtrica
  • 37 Infermeria Geriàtrica
  • 11 Infermeria del Treball

Examen IIR

20 de setembre a les 15:00 es durà a terme la prova selectiva IIR. Consistirà en un qüestionari amb 200 preguntes més 10 preguntes de reserva. Cada pregunta constarà de 4 opcions de resposta (només una serà la correcta). La prova tindrà una durada de 4 hores i 30 minuts.

Inscripció a la prova

La inscripció per participar en la prova selectiva es podrà fer en dos períodes:

  • 1 de setembre de 2023 a les 10:00 h fins al 8 de setembre de 2023 a les 14:30 h.
  • 11 de setembre de 2023 a les 9:00 h fins al 15 de setembre a les 17:00 h.

La sol·licitud es farà de forma telemàtica presentant el model 790 a la Seu electrònica del Ministeri de Sanitat (codi SIA 2897569) a través de la següent pàgina web:

https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=2897569

Taxa d’examen: 23,33 €


Més informació sobre la prova al següent document (BOE Núm. 202 de 24 d’agost de 2023):

https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/24/pdfs/BOE-A-2023-18623.pdf

Orden SND/990/2023, de 17 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2023 para el acceso en el año 2024, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física”

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!