Des de l’entrada en vigor del darrer Real Decreto-Ley 6/2019, les direccions de Recursos Humans dels centres no apliquen l’article del conveni en què es reconeix el dret al permís de 2 o més dies (segons la situació específica) pel naixement d’un fill/a al·legant que aquests dies han estat absorbits pels dies de permís reconeguts en aquest decret.

Recentment, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en sentencia núm. 140/2019, de 29 novembre, ha entès que segueix sent aplicable la regulació del conveni col·lectiu que contempla, millorant l’antiga previsió legal, el permís per naixement de fill/a, això tot i que el Real Decreto-ley 6/2019 va derogar el permís per naixement (de 2 dies de duració, ampliable a 4 dies previst en l’article 37.3.b) de l’Estatut dels Treballadors, per entendre que el conveni col·lectiu millora el dret reconegut a la Llei.

A més, aquesta sentència afegeix que no existeix inconvenient en què el permís es gaudeixi una vegada ha finalitzat el període de suspensió de contracte mentre el conveni no concreti la data del seu gaudiment.

Si esteu en aquesta situació i us han denegat el permís, contacteu amb els delegats de la secció sindical d’Infermeres de Catalunya al vostre centre per ajudar-vos a gestionar el permís.

X
X