agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Eleccions Generals: guia de permisos laborals
Publicat el 4 de juliol de 2023

El permís laboral retribuït per votar a les pròximes eleccions generals com a les passades municipals i autonòmiques, està recollit a la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General.

El pròxim 23 de juliol, hem estat convocades per a unes noves eleccions generals. Per a aquelles persones que els toca treballar i en funció del paper que exerceixin, la seva empresa té diferents obligacions.

A continuació detallem quins permisos retribuïts ha de concedir l’empresa:

Horari de les votacions: 9:00 a 20:00

Hores de permís

Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari de votacióSense permís
Si l’horari de treball coincideix 2 hores o menys
amb l’horari de votació
Sense permís
Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de votació
més de 2 hores i menys de 4 hores
2 hores de permís
Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de
votació 4 o més hores
4 hores de permís
Treballadors i treballadores a temps parcialPermís proporcional a la jornada parcial que es realitzi el dia de la votació
Per exercir el vot per correu, per tenir el treball lluny del domicili i/o dificultats especials per anar a votarPermís fins a 4 hores
Per formar part de la mesa com a president/a, vocal o interventor/aFestiu el dia 28 de maig sencer i 5 hores de permís el dia 29. Si es treballa el torn de nit s’ha de demanar el canvi de la nit anterior per un altre torn.
Per fer d’apoderat/daFestiu el dia 28 de maig

En quines hores tindré el permís per anar a votar?

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari de votació, és potestat de l’empresa.

IMPORTANT: Per gaudir d’aquests permisos caldrà aportar el justificant de votació a l’empresa. Aquest justificant s’ha de demanar a la mesa electoral en el moment de votar.


Permís per haver estat designat per a una mesa electoral.

Trobem aquí diferents casos:

Permís per haver estat designat president o vocal d’una mesa electoral.

Si per la persona treballadora el diumenge 23 de juliol és laborable, l’empresa ha de concedir-li un permís retribuït, previ avís i justificació. Treballin o no diumenge, les treballadores que siguin presidents o vocals tenen dret a una reducció de cinc hores la jornada del dilluns 24 de juliol.

Si la persona treballadora té torn de nit i treballa dissabte a diumenge a la nit, el torn que comença dissabte es considera jornada laboral del dia electoral, per la qual cosa no treballaria aquella nit. A més, si la persona treballadora elegit vocal o president treballa la nit anterior a la de la jornada electoral i sol·licita canvi de torn, és obligatori concedir-ho. A més, si l’empleat/da ha de treballar al torn de nit immediatament posterior a la jornada electoral, té dret que se li redueixi aquestes cinc hores.

Permís per haver estat designat interventora o apoderada.

La persona treballadora que hagi estat designada interventora té els mateixos permisos que el president i els vocals. Pel que fa a l’apoderat, només té dret al permís retribuït corresponent al dia de les eleccions. Ni la interventora ni l’apoderada no tenen dret a percebre dietes, a diferència del que passa amb els membres de les meses electorals.

Permís per haver estat designada suplent.

La persona treballadora designada suplent té obligació de presentar-se al col·legi electoral a les 8 del matí, per a això la seva empresa haurà de donar-li el corresponent permís retribuït si aquest diumenge treballa. Si fallés algun titular i l’ha de substituir, tindrà dret als permisos corresponents. Si, per contra, no és necessària la seva presència, podrà acudir a la feina amb normalitat a partir d’aquest moment. Com a orientació, cal tenir en compte que la taula ha d’estar formada a les 8.30 hores del matí, per la qual cosa la persona treballadora, a aquesta hora, ja coneixerà si ha de substituir la persona absent o pot anar a la feina.


Dubtes freqüents

Les 5 hores s’apliquen a qualsevol jornada del dia posterior a les eleccions, sigui torn de matí o tarda?

És igual si treballes en torn de matí, tarda o nit. En tot cas, disposes de 5 hores de reducció de la teva jornada de treball. Però això sí, limitat exclusivament al dia immediatament posterior a les eleccions.

Si la meva mesa electoral no és a la mateixa província que treballo l’endemà quantes hores de permís tinc?

Igual que en el cas anterior, tindries l’endemà de les eleccions dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores.


Si em convoquen com a suplent d’una mesa electoral encara que treballi la nit anterior o aquell dia de matinada?

Disposes del mateix permís que si haguessis estat designat com a titular (Presidència o Vocal). No pots estar treballant tota la nit i després anar directament sense descansar. Per tant, el permís hauria de ser aquella nit.

Si la jornada comença de matinada, la llei t’eximeix de l’obligació d’incorporar-te a la jornada de treball i havent d’acudir el dia de la jornada electoral a les 8.00 hores del matí a la constitució de la mesa electoral.

Una vegada constituïda la Mesa i si no en formes part, quedes definitivament alliberada de qualsevol obligació, i en aquest cas et pots incorporar al teu lloc de treball.


Què passa si la meva jornada laboral no és una jornada completa de 8 hores? Tinc dret a les 5 hores de reducció de jornada?

La norma no diu res sobre el fet que l’empleat, per tenir accés a aquest dret, hagi de treballar a jornada completa. Per tant, és aplicable directament independentment de la jornada que faci l’empleat.

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!