Infermeres de Catalunya s’ha adherit al document de recomanacions generals relacionades amb les decisions ètiques difícils i l’adequació de la intensitat assistencial/ingrés en les unitats de cures intensives en situacions excepcionals de crisis.

Un document que pretén ser un punt de partida -un marc conceptual inicial de consens- per oferir a les persones, famílies i professionals una resposta a les difícils situacions que, en la situació actual de crisi sanitària, plantegen decisions ètiques difícils. Recomanacions, que sense dubte, haurien de servir de base per un document-guia elaborat per les autoritats per unificar els criteris d’actuació amb els professionals i garantir així els principis de l’ètica en l’atenció a les persones i l’adequació dels recursos a aquesta atenció.

Podeu descarregar el document de recomanacions aquí

X
X