agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Infermeres de Catalunya presentem denúncia pel procés d’estabilització de l’ICS davant del Síndic de Greuges pels problemes informàtics i els terminis ajustats d’aquest
Publicat el 18 de juliol de 2023
Getting your Trinity Audio player ready...

Infermeres de Catalunya hem presentat queixa davant del Síndic de Greuges de Catalunya per denunciar la situació a la qual l’Institut Català de la Salut està sotmetent a les persones aspirants al procés selectiu d’estabilització perquè prengui les mesures oportunes i insti a l’ICS a resoldre els problemes tècnics, així com a què publiqui uns terminis adients per a cada un dels processos en els quals les persones aspirants han de presentar documentació. També es demana que no s’obrin processos durant les dates de vacances.

Amb data 30 de desembre de 2022, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels processos selectius d’estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l’Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100).
 
Aquesta resolució va ser modificada posteriorment en data 27 de gener de 2023 per la RESOLUCIÓ SLT/185/2023, de 25 de gener. Aquesta modificació va comportar l’ampliació dels terminis inicials d’inscripció al procés per incidències tècniques informàtiques.
 
Aquesta convocatòria inclou les places dels processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, aquelles places pendents de convocar de l’oferta PESCO 2017 i les corresponents a l’oferta ordinària (taxa de reposició) dels anys 2019, 2020, i 2021.
 
Es convoquen un total d’11.096 places per a diferents categories professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS).
 
L’ICS ha habilitat diferents sistemes telemàtics que els aspirants ha d’utilitzar per a poder participar en el procés (descàrrega de certificats de l’ICS, presentació de mèrits, consulta dels títols i mèrits ja introduïts i valorats, etc.). En cap cas es poden realitzar els tràmits de forma presencial.

Què hem exposat?

Des d’un principi, l’ICS va haver de publicar una modificació de la RESOLUCIÓ inicial del procés per ampliar els terminis inicials d’inscripció al procés per incidències tècniques informàtiques que, en alguns casos, no permetien finalitzar el procés d’inscripció, obtenir el justificant d’inscripció o la consolidació i consulta de la inscripció en l’aplicació informàtica SGRH.
 
Després de molts anys esperant aquest procés selectiu d’estabilització per part de milers de persones, les dates dels diferents processos cauen en dates estivals on moltes de les organitzacions sanitàries tenen al personal de RRHH de vacances fet que endarrereix l’emissió de certificats laborals i d’experiència professional.
 
A més, molts opositors es troben fora de Catalunya per vacances, fet que dificulta poder realitzar els tràmits requerits en cada procés.
 
Des de l’inici del procés, l’ICS ha incomplert amb alguns dels terminis previstos i que estaven anunciats inicialment.
 
Els terminis que es donen per a dur a terme alguns dels tràmits són escassos i dificulten l’obtenció de la documentació requerida, en molts casos, depenent que altres institucions sanitàries realitzin certificats a la persona opositora.
 
De forma habitual, en cada fase del procés on s’ha de dur a terme un tràmit telemàtic, el sistema web falla i conté errades d’informació no mostrada correctament o presenta problemes per accedir al sistema per part dels opositors.
 
Altres vegades, el sistema no té la capacitat d’assumir la gran quantitat de persones que han de connectar-se per dur a terme un tràmit telemàtic i el sistema se satura i no permet l’accés.
 
El dia d’avui, el sistema encara presenta una errada informàtica que no permet que alguns aspirants puguin descarregar un document PDF que informa de tots els mèrits que els hi consten baremats a l’ICS i que és bàsic per poder saber si necessiten aportar els mèrits que falten.

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!