agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Presentem carta a l’ICS per vulneració del principi de prelació i salvaguarda de l’objectivitat en la selecció de places
Publicat el 29 d'abril de 2024
Getting your Trinity Audio player ready...

Infermeres de Catalunya hem enviat escrit a l’ICS demanant que les diferents Gerències Territorials publiquin la relació de les places dels Centres d’Atenció Primària que s’han d’adjudicar mitjançant el procés selectiu segons la resolució SLT/4154/2022a fi i efecte que els/les professionals que han superat el procés selectiu puguin exercir el seu dret de prelació i salvaguarda de l’objectivitat a l’hora d’escollir les places dels Centres d’Atenció Primària.

Entenem que en l’actual procés de provisió de places, selecció i promoció interna que està duent l’ICS, el dret de preferència i la salvaguarda de l’objectivitat es perden per no poder manifestar les preferències d’adscripció als Centres d’Atenció Primària del Servei d’Atenció Primària escollit.

Entenem que la pèrdua del dret de preferència i de l’objectivitat per no poder manifestar les preferències d’adscripció als Centres d’Atenció Primària del Servei d’Atenció Primària escollit representa un greu perjudici als/les professionals per considerar-ho contrari a Dret, discriminatori i lesiu pels seus interessos legítims.

Per aquest motiu, iniciem la via de reclamació administrativa per reclamar un dret de les infermeres i les persones treballadores i aspirants.

Document d’al·legació

Posem a disposició de totes les persones interessades un document d’al·legacions al procés d’elecció de plaça en el procés de concurs-oposició per poder presentar davant la Gerència Territorial per poder exercir el dret de prelació i salvaguarda de l’objectivitat en el moment d’escollir la plaça, i que així quedi constància escrita de la petició davant l’inici d’una possible reclamació de dret per via judicial.

Aquest document s’ha de personalitzar amb les dades de la persona aspirant i dirigir-li per evalissa i mitjà certificat a la Gerència Territorial corresponent.

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!