Assegurança

de responssabilitat civil professional

 

Infermeres de Catalunya posa a disposició de les seves afiliades la possibilitat de contractar una assegurança de responssabilitat civil específica per a infermeres.

Treballa amb tota la tranquil·litat de tenir una bona assegurança

L'assegurança cobreix totes les despeses en cas que hagis de fer front a una demanda, així com la compensació econòmica per inhabilitació i defensa legal davant agressions.

Què és?

És una assegurança que et cobreix dels riscos en què puguis incórrer davant de possibles negligències professionals durant la teva pràctica, tant en l'àmbit civil com penal.

Si estàs col·legiada, aquesta assegurança pot completar la cobertura que tinguis contractada amb el teu col·legi professional.

Què cobreix?

La responssabilitat civil professional de l'assegurada en front a tercers, derivada de danys i perjudicis causats durant l'exercici professional, com errors, excerssos o desviacions en l'avaluació, el diagnòstic o el tractament.

Assistència jurídica davant les agressions físiques o psíquiques patides durant el desenvolupament de la teva activitat professional com infermera.

Qui la pot contractar?

L'assegurança ofereix grans cobertures a un preu molt especial i tan sols està disponible per a les afiliades d'Infermeres de Catalunya.

@

Cobertura econòmica per sinistre

La suma assegurada és de 3M € i la cobertura és de 500.000 € per sinistre i any

@

Inhabilitació professional

En el supòsit de patir una inhabilitació per a l'exercici professional, el subsidi és de 4000€ al mes, màxim 30 mesos, amb el límit del promig dels ingressos salarials dels últims 12 mesos.

@

Agressions

Assistència legal inclosa davant agressions físiques i psicològiques patides durant l'exercici professional. Amb un límit de 6000€ per sinistre.

@

Protecció de la vida digital

Servei de protecció de la vida a les xarxes socials de manera que ofereix la possibilitat d'eliminar o modificar la informació relativa a la integritat professional i personal que aparegui a Internet.

Contractació on-line de l'assegurança

A continuació et detallem el preu anual de l'assegurança. Aquesta es contracta amb XXXXX per períodes anuals i amb renovació automàtica. Pots cancel·lar-la en qualsevol moment des de la teva Àrea d'Afiliada. La contractació es fa on-line.

Preu 2020

El preu de l'assegurança de responsabilitat civil professional per al 2020 és de 120€/any.

Recorda que es renova anualment de forma automàtica. Si vols cancel·lar la renovació, ho hauràs de fer des de la teva Àrea d'Afiliada abans dels 30 dies a la data de renovació.

Cal que t'identifiquis com afiliada per fer la contractació on-line

 

 

Per contractar l'assegurança has de ser afiliada. Si us plau, identifica't per accedir al teu compte. Una vegada t'hagis identificat, tornar aquí per procedir amb la contractació.

 

Si encara no ets afiliada, ho pots ser en menys d'un minut i de forma on-line fent clic aquí. Després podràs contractar l'assegurança de responsabilitat civil professional en aquesta pàgina.

Respostes als dubtes més freqüents

(FAQS)

¿Però el sindicat ja està format?

Sí, l'organització sindical ja s'ha creat legalment i ja ha començat la seva activitat. De fet, ja fa temps estem treballant per tal d'arribar a acords amb diferents entitats i així poder començar a fer feina al més aviat possible.

¿Quina és la ideologia del sindicat?

El nostre sindicat acull infermeres amb diferents ideologies, però amb el comú denominador de respectar el dret fonamental a l’autodeterminació recollit a l’article 96.1 de la Constitució de 1978 que diu literalment: “Los tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.”

També a:

• La Carta de les Nacions Unides de 1945 que va ser subscrita per l’Estat espanyol el 14 de desembre de 1955 i va ser publicada en el BOE núm. 275 de 16 de novembre de 1990, pàgines 33.862 a 33.870.

• El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 que va ser ratificat per l’Estat espanyol amb efectes de 27 de juliol de 1977 i va ser publicat en el BOE núm. 103 de 30 d’abril de 1977, pàgines 9.337 a 9.343.

• El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966 que va ser ratificat per l’Estat espanyol amb efectes de 27 de juliol de 1977 i va ser publicat en el BOE núm. 103 de 30 d’abril de 1977, pàgines 9.343 a 9.347.

• La Carta de les Nacions Unides en el seu article 1, punt 2, diu: “Los propósitos de las Naciones Unidas són: fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para favorecer la paz universal."

¿Qui es pot afiliar al sindicat?

Les infermeres i infermers que treballin a Catalunya.

¿Es poden afiliar altres professionals?

No. Infermeres de Catalunya és un sindicat exclusivament per al col·lectiu d'infermeres que treballen a Catalunya. Cap altra professional es pot afiliar.

¿Com és que no hi havia un sindicat així fins ara?

Molt bona pregunta. Doncs no ho sabem. Per això l'hem creat.

Creiem que les infermeres i infermers de Catalunya mereixem una representació diferent de la que hem tingut fins ara. Poder escollir un sindicat que no siguiun dels de sempre, un sindicat que treballi per defensar els drets laborals, professionals i socials del nostre col·lectiu i des d'un coneixement del sector sanitari català, que és molt diferent de l'espanyol.

Per fí ja tenim el sindicat que volíem.

Afiliar-se  o  Associar-se?
Si ets infermera, et pots afiliar. Si tens un altre perfil professional de salut, et pots associar al sindicat. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
TCAI, TES, fisioterapeutes, metges, tècnics sanitaris de grau mig i superior.
X
X