agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Infermeres de Catalunya som un sindicat professional que treballa per millorar les condicions laborals, professionals i socials de les infermeres i els infermers. Per fer-ho, tenim un full de ruta que es basa en les nostres demandes. Aquestes estan obertes i es revisen periòdicament.

Tenim unes demandes bàsiques que són la nostra línia vermella, a més de diferents demandes socials, laborals i professionals.

Demandes bàsiques

- Reconeixement professional (competències i responsabilitats) i laboral (retribució econòmica) de les infermeres a la categoria A1.

- Reconeixement professional i laboral de les especialitats infermeres.

- Jubilació no més tard dels 60 anys i jubilació voluntària anticipada.

- Augmentar la participació de les infermeres en llocs de gestió i direcció en les entitats sanitàries i organismes públics (Departament de Salut, Conselleria...)

- Disminució de les ràtios infermera/pacient segons els estudis de les càrregues de treball.

- Sobre l'augment de les tasques i desenvolupament de noves competències infermeres (com la GID i altres):

  • oferir una formació reglada i adequada per adquirir de forma segura aquestes competències
  • oferir cobertura legal per la realització d'aquestes competències desenvolupant el marc normatiu adient
  • reconèixer econòmicament el desenvolupament de les noves competències i l'augment de treball que comporten

Demandes socials

1) Avaluació de la gestió de la direcció de l'ABS per part del seu equip, anualment, des del punt de vista de gestió i salut laboral dels membres de l'equip, i que aquesta sigui vinculant.

2) Independència de la Direcció Infermera de la Direcció Mèdica, que no estigui sota la seva supervisió. Les infermeres han de poder optar a llocs directius amb les mateixes condicions que metges i altres categories professionals.

3) Contingents d'infermeres en Atenció Primària de no més de 1.300 pacients (tenint en consideració la població assignada i la piràmide poblacional) i disminuir-los segons característiques de la població: dispersió i factors socioeconòmics desfavorables. Reducció de quota de les infermeres que assumeixin també residències.

4) Adequació de les ràtios infermera-pacient en hospitalària.

5) Respectar els 2/3 de jornada assistencial.

6) Disposar de cotxe d’empresa per als domicilis urgents a fi d'aconseguir la seguretat tant de l'usuari com del professional que l'assisteix. Vehicle d'empresa degudament senyalitzat per fer aquest tipus d'assistència, donat que l'ús del vehicle particular per aquest tipus d'activitat és contrari a la Llei 16/1987 de 30 de juliol d'ordenació dels transports terrestres.

7) En Atenció Primària, temps de visita variable, entre 10 i 30 minuts, per adequar-lo a les intervencions a realitzar (tests cognitius, ITB, etc.).

8) Incorporar i ponderar en l'agenda de cada professional totes les activitats que es realitzen: A/S, espirometries, MAPA, visites virtuals, telefòniques, etc., així com el dedicat a revisions de temperatures, caducitats, i totes les noves mesures de control que es realitzen diàriament per mantenir els estàndards de qualitat i garantir la seguretat del pacient.

9) Recuperació del FAS i del pla de jubilació.

10) Complements més dignes pels directors i adjunts de les nostres ABS, ja que s’acaba pagant les hores “extres” però no la responsabilitat. I que aquest complement sigui el mateix pel director/a i adjunt/a independentment de si és metge o infermer. No es pot entendre que una infermera directora cobri un complement inferior que un metge director. Les funcions com a director/a són les mateixes. De la mateixa manera amb el càrrec d’adjunt/a.

11) Recuperació dels ajuts socials (ajuts a la compra de llibres, ajut menjador, etc.) dels professionals del SEM.

12) Fer efectives les resolucions del Parlament de Catalunya on s’acorda declarar que el SEM és un servei essencial.

13) 14 hores per visites a professionals tant del servei públic com privat i que es puguin utilitzar per acompanyar a un menor o persona a aquest professional que tingui a càrrec, per als professionals de l’àmbit sociosanitari i residencial.

14) Reconeixement d’hores de formació per a cursar el doctorat.

15) Reconeixement d’hores per fer recerca.

16) Unificar els convenis de tota la sanitat. Una mateixa feina, un mateix conveni.

Descarrega el document

Descarrega el document amb les demandes en format PDF per imprimir o enviar a les teves companyes!

Tens aportacions?

Envia'ns les teves demandes i reivindicacions perquè en tinguem coneixement i valorar com treballar per reclamar-les!

Demandes laborals i econòmiques

  17) Restituir els 3 dies graciables que es van suprimir, o el seu equivalent en sou. Que aquests tres graciables computin a efectes de jornada efectiva de treball i passar de la jornada de 1642h a 1599h, com abans de la crisi del 2010 (aquests dies de lleure eren el resultat d'unes negociacions de fa molts anys on es va acordar que en lloc de fer una pujada de sou es concedien més dies de lleure.)

  18) Quan el motiu de la contractació temporal superi els 6 mesos, no fer contractes mensuals (després que el professional hagi passat un període raonable de prova no superior a 3 mesos).

  19) Plus de perillositat per exposició a accidents: de risc biològic, estrès i agressions.

  20) Complement d'exclusivitat per la imposició dels torns lliscants (matins/tardes) i la impossibilitat de compaginar una altra feina.

  21) Cobrament de la carrera professional des que se sol·licita, no un any després com s'està fent ara. Cobrar amb caràcter retroactiu l´any de gestió administrativa.

  22) Compensació econòmica per la prolongació de jornada, dins de la jornada ordinària, unificat a tot el territori. Accés a mòduls i escreix, igual que tenen altres professionals.

  23) Reconeixement econòmic per impartir docència a infermeres/ers adscrits als equips d’atenció primària.

  24) Eliminar l'actual sistema de DPO i incorporar aquest pagament al salari amb la creació d'una nova paga extra. Les infermeres ja demostrem diàriament la nostra feina i dedicació.

  25) Recuperació del 5% de reducció de massa salarial (5% Zapatero), retallada del 2010.

  26) Recuperació del 5% de reducció de massa salarial (5% Montilla), retallada del 2012.

  27) Recuperació del Pla de Pensions d'Ocupació i Promoció de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya que es va signar al 2006. Actualment, “La Caixa” i la Generalitat disposen dels nostres diners (pujades salarials del IPC que es van deixar d’aplicar als sous dels empleats públics de la Sanitat i que gestionen amb els sindicats de la Mesa Sectorial en una Taula de Seguiment).

  28) En àmbit sociosanitari i residencial, augmentar les ràtios d’infermeres marcant uns mínims en funció de la tipologia de les persones ateses. Actualment la ràtio oscil·la entre 35-45 pacients per infermera en llarga estada, 30-40 de convalescència, 20 pal·liatius i 16-20 subaguts. Això en torn de matí i tarda en el millor dels casos. En torn de nit, disminueix la ràtio de forma perillosa per les persones que atenem.

  29) En centres residencials, equiparació de salaris al conveni SISCAT.

  30) Pressupost propi per l'APS: mínim 25% del pressupost sanitari.

  31) Jubilació anticipada voluntària, amb aplicació del coeficient reductor de l’edat de jubilació, segons el que estableix la Llei General de la Seguretat Social per professions que compleixen els requisits d’excepcionalitat, com són les infermeres.

  Demandes professionals

   32) Objectius raonables i assumibles, pactats amb els professionals i elaborats per una comissió d'infermeres assistencials.

    • Valorant només les accions pròpies i no les que depenguin de la voluntarietat dels usuaris.
    • Conèixer-les com a màxim el 31 de gener de l'any en curs.
    • Dissociar-les de retribucions econòmiques i incloure el complement DPO’s en les retribucions fixes.

   33) Agilitzar la implantació d’eines que permetin a les infermeres treballar amb la prescripció pròpia aprovada legalment,  i continuar treballant per una prescripció infermera que realment cobreixi les necessitats de la població i doni resposta a les competències infermeres reals actuals.

   34) Eliminar l’obligació de realitzar atenció continuada al personal no ACUT.

   35) Creació de places de IIR de geriatria i reconèixer les especialitats econòmicament.

   36) Augmentar les places en la resta d’especialitats. Categories professionals per aquelles especialitats que no estiguin implantades al sistema. Buscar una solució per a les ESTOS (Infermeres Especialistes Sense Titulació Oficial).

   37) Estipular unes ràtios mínimes de pacients-infermeres en centres sociosanitaris i residencials. En centres residencials, obligatorietat de disposar d’infermera 365 dies les 24 hores. En moltes només hi ha infermera unes hores. Cobertura obligatòria de la infermera a les residències.

   Afilia't
   Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
   Associa't
   amb un 50% de descompte
   Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
   Afilia't ara!