agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Resum de la primera reunió de seguiment de l’acord de sortida de la vaga d’infermeres
Publicat el 25 de març de 2024
Getting your Trinity Audio player ready...

El passat dijous, 21 de març, el Consell Executiu del sindicat vam reunir-nos amb membres del Departament en la primera de les reunions de seguiment de l’acord de sortida de vaga d’infermeres.

Per començar, se’ns va enunciar el Pla d’Acció, projecte promogut pel Departament a desenvolupar en la Taula Tècnica juntament amb el Consell de col·legis, els col·legis professionals i les societats científiques. Seguidament, vam posar sobre la taula els diferents punts acordats.

Pel que fa a la terminologia infermera, fet que comporta actualitzar els documents en els quals es refereixi a les infermeres com a tal i no com a diplomades d’infermeria o altres mots desactualitzats, se’ns va exposar que estan pendents d’una assessoria jurídica on s’estudiarà com dur-ho a terme, ja que implica molts documents diferents així com diverses entitats d’àmbits heterogenis. Ens van informar també que estan treballant per dur-ho a terme amb la brevetat més gran possible.

En relació amb l’ús de vehicles, els membres del Departament de Salut no disposaven encara de molta de la informació sobre la dotació actual del sistema sanitari. Infermeres de Catalunya posem en manifest la gran diversitat de tasques que realitzem les infermeres en què necessitem desplaçar-nos del nostre centre de treball per a desenvolupar la cartera de serveis del sistema sanitari, així com el context en què infermeres, o altres professionals, han de fer de xofers d’altres professionals per no disposar de carnet o vehicle propi.

Ens van fer palès que estan acabant de recollir les dades de necessitats de vehicles en els centres de l’ICS. També es farà una enquesta a la sanitat concertada SISCAT per conèixer aquesta necessitat alhora que s’exposa que en el conveni SISCAT es contempla el pagament del quilometratge. Des d’Infermeres de Catalunya exposem que som coneixedores que això no s’està aplicant en la majoria dels centres i que cal una revisió més exhaustiva alhora que una instrucció que ho reguli per evitar el greuge comparatiu que se’n podria derivar.

Sobre les càrregues de treball se’ns exposa que s’està treballant amb les càrregues estudiades el 2019 tant a ICS com a SISCAT, però que estan força desactualitzades donat les noves funcions i tasques actuals que hem d’assumir les infermeres que no estaven contemplades (escola inclusiva n’és un exemple). Juntament amb les patronals, s’estan actualitzant amb les noves tasques i rols que desenvolupen les infermeres des d’aleshores, així com amb què s’està treballant conjuntament amb els metodòlegs del SISAP. Durant aquest segon trimestre s’establiran fórmules i nous models d’avaluació de càrregues. Alhora ens expliquen un enfocament dinàmic quant a ràtios/contingent,  tenint en compte diferents variables poblacionals i socioeconòmiques, entre altres. En l’àmbit hospitalari  està previst que durant el segon semestre es desenvolupi aquesta anàlisi de necessitats i càrregues en els diferents serveis, actuació inclosa en el Pla d’Acció.

L’estudi de càrregues de les llevadores està en revisió així com s’està treballant en un marc normatiu de les cases de naixement i en el càlcul del contingent segons la definició de la població diana a què presten atenció. Reclamem de nou la compensació de la sobrecàrrega de treball de les llevadores d’aquells llocs en què ja estiguin detectades aquestes situacions, però no els consta que s’estigui duent a terme. Exposen alhora, que la manca de llevadores condiciona l’obertura de les cases de naixement, com la de Martorell, però que s’està desenvolupant amb les altres cases de naixement existents i l’ACL el model d’atenció en aquests centres.

En referència a la desconnexió digital, s’exposa que el Pla d’Igualtat de l’ICS conté una línia en què està contemplada. Aquesta línia, en el marc de les condicions laborals, no està suficientment desenvolupada i s’adquireix el compromís de treballar-la i  posteriorment aplicar-ho al SISCAT se sospesa la possibilitat que ja es disposi d’algun pla al SISCAT i es pugui treballar en base aquest.

Respecte a la formació de la Gestió de la Demanda – Plans de Cures Estandarditzats se’ns exposa que s’ha plantejat que durant el 2024 es desenvolupi la formació ja preparada anteriorment en un format d’unes 35 h en línia + 5 presencials a l’ICS i un format semblant al SISCAT (en què la part presencial serà gestionada per cada propi centre). Reclamem que aquesta formació no disposa d’un pla formatiu real i cal augmentar la càrrega lectiva de pràctica presencial. Insistim en el fet que aquesta formació ha de donar resposta a la demanda de les professionals que demanen més pràctica en l’àmbit assistencial de les competències en PCE aguts, sobretot en aquell sector professional que no tenen l’especialitat o bé l’han assolit per via excepcional, ja que el Pla formatiu d’aleshores no contemplava aquestes tasques, funcions ni competències.  Relacionat amb aquest punt destaquem la necessitat de desvincular el fet de ser finalista en els Plans Estandarditzats en les DPO.

Envers la definició de les descripcions llocs de treball ens afirmen que també ho estan treballant amb assessoria jurídica per veure com canviar la DLT. Exposem que al SEM la figura de Cap de Torn continua essent només per a metges, per exemple. Reclamem la inclusió de les referències a l’ICS/SISCAT, així com els encàrrecs de funcions que estan duent a terme les infermeres però sense nomenament. Ex. gestores de casos, infermeres referents, etc. Reclamem de nou la descripció de les funcions d’aquests llocs de treball i l’adaptació, en conseqüència, de la seva tasca assistencial.

Els membres representants del Departament expressen que  tenen clar que la competència de la Incapacitat Temporal (IT) és un acte mèdic i que les infermeres han d’actuar sota les competències pròpies. Es proposa retirar del sistema eCAP la pestanya de proposta IT, per les infermeres. Tenen clar que el metge s’haurà de programar la visita per fer la valoració mèdica del pacient. Sostenen que hauran de fer instrucció en relació amb aquest aspecte.

Finalment, se’ns va exposar la situació de treball de la taula d’harmonització. Actualment, s’està desenvolupant la comparativa dels dos convenis majoritaris (ICS – Concertada) en matèria de la jornada ordinària, i posteriorment de la complementària. Està pendent desenvolupar l’anàlisi dels altres convenis propis del nostre sistema sanitari per tal de treballar amb la unificació d’aquests, tenint en compte que no es baixaran les condicions en aquesta harmonització de convenis.

Ens emplacem en la pròxima reunió el mes de maig, on es portaran treballats els punts mencionats i es continuarà amb el treball per a les condicions laborals i professionals de les infermeres.

Després de la reunió de 2 hores en què a banda de repassar els acords de sortida de vaga, vam poder entrar en debat per aclarir alguns ítems atès a què hi havia nous interlocutors per part del Departament,  des d’Infermeres de Catalunya tenim clar que continuarem vetllant pel compliment de l’acord de sortida de vaga, que no afluixarem, que pressionarem per corregir totes aquelles injustícies, pressions i coaccions que es duguin a terme per part de les patronals, organitzacions i institucions, i que no tindrem inconvenient en posar en mans de l’àmbit judicial qualsevol fet que ens sembli un abús, sigui quin sigui l’escenari polític que es presenti.

Les infermeres ens hem aixecat i no aconseguiran silenciar la nostra veu ni invisibilitzar la nostra lluita ni les nostres reivindicacions.

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!