agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Resum de la segona reunió de seguiment de l’acord de sortida de la vaga d’infermeres
Publicat el 31 de maig de 2024
Getting your Trinity Audio player ready...

Aquest dijous 23 de maig, el Consell Executiu del sindicat hem assistit a la segona reunió amb membres del CatSalut pel seguiment dels acords de sortida de vaga. Inicialment, se’ns ha exposat que ens trobem davant d’un moment d’incertesa política i econòmica, que implica que el desenvolupament de tots els acords anteriors es puguin veure afectats en el seu desenvolupament. Bé és cert que en tractar-se d’un pacte amb signatura anterior a la convocatòria d’eleccions la inversió econòmica destinada no es veurà afectada.

En el transcurs d’aquest final de trimestre es plasmaran oficialment alguns dels punts acordats.

Per una banda, es publicarà l’aplicació de la modificació de terminologia infermera, que no implica solament el canvi en els contractes i documents oficials, sinó que s’orienta també amb tot el que fa referència a les infermeres pel que fa a visibilització de la professió i la forma de relacionar-nos amb ella.

També es desenvoluparan les descripcions de llocs de treball (DLT) que ja estan definides i avaluades, actualment manca la revisió per part de serveis jurídics i es preveu la materialització en un document oficial d’aplicació a tots els proveïdors de salut.

En relació amb la dotació de vehicles, s’ha treballat amb una enquesta per facilitar a les direccions de recursos humans de les diferents entitats proveïdores, on s’avaluaran els recursos de cada equip que requereixen la utilització de vehicles per poder-ne calcular la necessitat real, valorant l’atenció domiciliària, així com l’atenció a la comunitat a través dels diferents programes de la prevenció i promoció de la salut.

Hem posat de manifest problemes que continuen apareixent, com la utilització de les infermeres o altres professionals com a xofers de companys que no disposen de carnet o que solament disposen de carnet de vehicle automàtic. S’ha establert que en el cas que se’ns notifiqui que persisteixen aquestes situacions o hi hagi repercussions cap a les infermeres per no dur a terme aquest servei no relacionat amb les tasques corresponents a les infermeres, el sindicat en portarà un registre i es notificarà al mateix CatSalut per prendre les mesures pertinents. Les infermeres no hem de fer de xofers ni assumir l’atenció domiciliària amb el nostre vehicle privat.

Sobre les càrregues de treball, se’ns exposa que es va treballar sobre la base de les càrregues estudiades el 2019, però aquestes no s’adeqüen a la situació actual i que s’està treballant amb una valoració diferent del sistema, col·locant el pacient al centre, i que permetrà adequar la necessitat del pacient i la càrrega que pertoca a cada professional del sistema de salut.
Es comenta que en les valoracions de càrregues en funció de cada categoria professional, s’utilitza una eina incrementista i que no és ni realista ni assumible pel sistema. Per això cal una readaptació del sistema.

En l’àmbit hospitalari està previst que durant el segon semestre es desenvolupi aquesta anàlisi de necessitats i càrregues en els diferents serveis, actuació inclosa en el Pla d’Acció.

L’estudi de càrregues de les llevadores està en revisió, i també s’està treballant en la definició de la població assignada i el model d’atenció d’ASSIR, gestionat també a través d’una consultoria externa.

Infermeres de Catalunya insistim en el fet que l’atenció de l’ASSIR és cada cop més àmplia, en relació amb la prevenció i promoció de la salut, que engloba més població que la que estan definint (cada dona hauria de tenir la seva llevadora assignada), així com l’atenció a la comunitat fora dels centres sanitaris.

Pel que fa a les cases de naixement, s’ha posat en marxa la casa de Martorell. Els sol·licitem el pla funcional i la cartera de serveis, desconeixen si es disposa d’aquesta documentació, ho revisaran i ens ho faran arribar.

La percepció que tenim els membres d’Infermeres de Catalunya és que el Departament no té gaire clar com dur a terme aquesta definició de càrregues de treball segons professionals. Es pensaven que seria una tasca molt més senzilla i s’han adonat de la complexitat de la situació en què es troba la població atesa en els diferents dispositius i àmbits del sistema de salut.

En referència a la desconnexió digital, s’exposa que el Pla d’Igualtat de l’ICS conté el compliment normatiu sobre aquesta. S’està treballant per aprofundir en com aplicar-la i insistim en la necessitat d’incloure específicament la desconnexió pel que fa a WhatsApp. Destaquem que aquesta xarxa de comunicació també pot veure afectat la privadesa pel que fa a enviar documentació i imatges que passen a esdevenir propietat de la mateixa empresa de comunicació.

Des del Departament de Salut s’està valorant publicar una infografia dirigida a les direccions i els professionals sobre la desconnexió digital i la limitació de l’ús de les xarxes socials, com el WhatsApp, per temes laborals.

Respecte a la formació de la Gestió de la Demanda – Plans de Cures Estandarditzats se’ns exposa que s’ha desenvolupat la formació teòrica a l’ICS i al SISCAT que consta d’una formació en línia amb vídeos i teoria amb una durada de 45 hores. També expliquen que s’està començant a implementar la part pràctica a l’ICS a través de 4 o 5 casos pràctics a desenvolupar.

Pel que fa a la formació pràctica al SISCAT, es reuniran els referents de formació de cada una de les 34 entitats proveïdores amb qui s’informarà de la formació efectuada a l’ICS i que es pugui adequar a cada un dels centres.
Remarquem que aquesta formació no fa referència al terme acordat amb la sortida de vaga, ja que no garanteix l’assoliment de les habilitats que reclamen les infermeres per a poder desenvolupar amb seguretat els plans estandarditzats (GID).

Des de la Direcció de Cures del Departament de Salut, s’exposa que és el que ja tenien negociat prèviament i que de cara l’any vinent es pot plantejar una formació més actualitzada i pràctica. Infermeres de Catalunya demanem aturar els Plans de Cures – GID fins que es puguin desenvolupar les formacions de forma correcta, segons el que es va acordar, i que en cap cas es basa en una formació pràcticament de només 5 hores.

En tractar-se d’un tema que no ha evolucionat des de la darrera reunió, acordem treballar amb la Direcció de Cures personalment aquest tema. S’exposa que Infermeres de Catalunya vam fer arribar una carta a la Dra. Carme Planas, directora de Cures, notificant el nostre desacord amb la formació i exposen que no en tenen constància. Aprofitem per fer arribar de nou aquesta notificació i concertar una reunió específica per abordar de forma exclusiva aquest tema.

En relació amb les tasques que no són competència infermera, reclamem l’estat de l’acció valorada en la darrera reunió amb les propostes d’incapacitat temporals (IT). Exposen que el tema està en mans dels serveis jurídics, ja que ells coincideixen amb el sindicat que la competència de la Incapacitat Temporal és un acte mèdic i que les infermeres han d’actuar sota les competències pròpies.

S’està redactant una ordenació amb què es notifiqui aquest acte, i englobi també el suport jurídic pel que fa a la «proposta» d’IT. Insistim que les infermeres no estem d’acord amb la proposta d’IT sinó que reclamem que, tal com diu la llei, sigui el metge qui realitzi la valoració mèdica del pacient.

Ens emplacem en la pròxima reunió el mes de juliol, on es portaran treballats els punts mencionats i es continuarà amb el treball per a les condicions laborals i professionals de les infermeres.

Després de la reunió de 2 hores en què, a banda de repassar els acords de sortida de vaga, vam poder entrar en debat per aclarir alguns ítems, des d’Infermeres de Catalunya tenim clar que continuarem vetllant pel compliment de l’acord de sortida de vaga, que no afluixarem i que pressionarem per corregir totes aquelles injustícies, pressions i coaccions que es duguin a terme per part de les patronals, organitzacions i institucions. No tindrem inconvenient en posar en mans de l’àmbit judicial qualsevol fet que ens sembli un abús, sigui quin sigui l’escenari polític que es presenti.

Les infermeres ens hem aixecat i no aconseguiran silenciar la nostra veu ni invisibilitzar la nostra lluita ni les nostres reivindicacions.

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!