agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

El Govern central aprova alguns dels permisos destinats a millorar la conciliació familiar que estaven inclosos a la Llei de famílies.
Publicat el 28 de juny de 2023

La nova Llei de famílies, aprovada pel Congrés dels Diputats l’abril de 2023 i pendent de la seva tramitació definitiva per la via d’urgència, es preveu que entri en vigor abans de finalitzar la present legislatura.

De moment, el Govern central ha aprovat -via decret- algunes dels permisos i millores de conciliació que contempla la Llei.

Aquesta llei busca donar resposta a la urgent necessitat de conciliar la vida laboral i personal de les famílies.

Mitjançant aquesta llei s’incorpora al dret espanyol la Directiva Europea (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors.

Aquí expliquem millor el que introduirà la nova Llei de famílies.

Els permisos que han estat aprovats aquest dimarts i que ja són efectius són:

Permisos

Permís de cinc dies remunerats per cuidar un familiar de fins a segon grau o convivent (tingui o no una relació de parentesc) per accident, malaltia greu, hospitalització o cirurgia amb cures a casa.

Permís remunerat de fins a quatres dies l’any per poder absentar-se per causa de força major, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata, d’una forma urgent i imprevisible.

Permís de fins a vuit setmanes, no remunerat, per a pares i mares per cuidar els fills o menors acollits que es podrà gaudir de manera continuada o no i a temps complet o parcial fins que els menors tinguin 8 anys.

Permís per cura de familiars i persones amb càncer o malalties greus

Reducció de jornada per a persones que necessitin encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, sempre que no existissin familiars per consanguinitat directa fins al segon grau.

S’amplia el dret a la reducció de jornada per tenir cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat supera el 65%, sempre que aquesta condició s’acrediti abans de fer els 23 anys.

Permisos per a parelles de fet

Es garanteix la igualtat de drets entre els matrimonis i les parelles de fet, que tindran accés als 15 dies de permís per registre equiparable al matrimoni i dret a altres permisos de cures.

Els fills de parelles no casades poden ser inscrits pel progenitor no gestant.

Ampliació del dret a l’adaptació de jornada

S’amplia el dret a adaptar la jornada de les persones amb dependents a càrrec per a aquelles persones que acreditin deures de cura respecte dels fills majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador, així com d’altres persones dependents quan, aquestes
últimes, convisquin al mateix domicili, i que no puguin valdre’s per si mateix mateixes.

En cas de negativa de l’empresa, haurà de justificar aquesta oposició o, a si és el cas, una eventual solució alternativa.

Altres drets

El tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l’exercici de els seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà constitutiu de discriminació per raó de sexe.

En el cas de les famílies monoparentals, el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de suspensió del contracte per al cas de famílies amb dues persones progenitores en el supòsit de discapacitat del fill o filla o en naixements múltiples.


El nou text també estableix garanties perquè les persones treballadores no puguin patir perjudicis com a conseqüència de l’exercici aquests nous drets de conciliació.

Descarrega el document per a compartir aquí

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!