agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

La Mesa Sindical de Sanitat convoca a la vaga a totes les treballadores i treballadors de la sanitat de Catalunya el pròxim 25 i 26 de gener
Publicat el 2 de desembre de 2022

La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, de la que forma part Infermeres de Catalunya, CONVOQUEM a tots i totes les treballadores de la sanitat de Catalunya a una VAGA SECTORIAL en els termes següents:

PRIMER.- La vaga tindrà inici en l’hora d’inici del primer torn de treball del 25 de gener de 2023 en tots els centres i empreses sanitàries i sòcio-sanitàries públiques i privades de Catalunya i finalitzarà en l’hora de finalització del darrer torn de treball que comenci el dia 26 de gener de 2023.

La convocatòria afecta al personal estatutari, al personal laboral, al personal funcionari i al personal en formació especialitzada (IIR, FIR, PIR, BIR i MIR) que presta els seus serveis a la xarxa pública SISCAT (ICS i centres concertats) i a tots els centres assistencials de titularitat privada de Catalunya.

La convocatòria afecta als àmbits de l’atenció primària (tots els seus dispositius), atenció continuada i urgent, atenció domiciliària, atenció hospitalària, atenció prehospitalària i emergències, salut mental, atenció sociosanitària, atenció residencial i atenció emergències 061 Contact Center.

Es promou la declaració de vaga atenent a la situació límit que viuen els professionals de la salut a Catalunya que, malgrat tots els esforços que portem anys fent i els que han fet durant aquesta pandèmia, no han vist cap apropament ni intenció de millorar la seva situació laboral ni professional per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per això, els professionals de la salut de Catalunya MANIFESTEM:

Que actualment, la població te la percepció de que els professionals de la salut els estem descuidant. Que els professionals no estem fent la nostra feina i estem descuidant els nostres usuaris. En part compartim aquesta percepció donat que sabem que, actualment i degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia (però també per les mancances que el nostre sistema de salut porta arrossegant des de fa molts anys) no estem podent prestar una adequada assistència a tota la població.

Els professionals del sistema de salut de Catalunya estem esgotats. Fins la pandèmia hem treballat sota mínims, havent de tirar endavant un sistema ineficient que s’ha aprofitat de la bona voluntat i professionalitat de totes i tots els seus professionals. Infermeres, TCAI’s, sanitaris, tècnics, psicòlegs, metges, farmacèutics, personal d’administració, personal de serveis,… totes ens hem acostumat a treballar sota una pressió assistencial inimaginable en altres països. Hem normalitzat la falta de personal a costa de la nostra salut i de renunciar als nostres drets com a treballadores i treballadors.

Retallades en el nostre sou, pèrdua de poder adquisitiu, major càrrega i pressió assistencial, nul reconeixement professional per part de l’administració, impossibilitat de desenvolupament ni avanç professional dins les nostres institucions, pèrdua de drets socials, impossibilitat de conciliació de la nostra vida personal amb la laboral…

Els professionals de la salut de Catalunya ja ens hem cansat!

Després d’una pandèmia, en la que molta de la responsabilitat de l’atenció a les persones ha recaigut sobre el nostre col·lectiu, sent un dels més exposats al virus i on la majoria de nosaltres hem hagut de renunciat a la nostra pròpia salut… aquests no ha estat suficient per a que l’administració hagi tingut cap mena de reconeixement, més enllà de paraules buides i sense valor.

El sistema de salut es basa en el treball en equip. Un equip format per molts professionals que treballen coordinats per prestar la millor assistència a la ciutadania. Però un equip en el que hi ha professionals de primera i de segona. Un equip en el que els drets no són els mateixos per a tothom i en el que les regles del joc varien en funció de la categoria.

Ja n’estem fartes! Ha arribat el moment de parar. De deixar clar que portem massa temps treballant en unes condicions pèssimes i sense haver obtingut cap mena de millora en els darrers anys.

Les DEMANDES que reivindiquem a continuació tenen com a única finalitat, que les i els professionals de la salut de Catalunya puguem desenvolupar la nostra feina amb les millors condicions laborals, econòmiques, professionals i socials possibles, per poder treballar en unes condicions òptimes per prestar les cures i l’assistència que les ciutadanes i ciutadans mereixen d’un sistema públic de qualitat.

Exigim el compliment per part del Govern dels punts aprovats pel Parlament de Catalunya en les diferents mocions presentades (tram. 302-00133/13; tram. 302-0028/13) i que col·laborarien en la més que necessària millora del nostre sistema sanitari públic, així com la resta de demandes que son reclamacions històriques del sector.

Per aquest motiu volem arribar a un acord sobre:

1. Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del Sistema públic de salut de Catalunya amb independència del prestador per al qual treballen, establint una sola taula de negociació i el mateix marc regulador, així com equiparar-les a les condicions dels països europeus de l’entorn (com Alemanya o França), de manera que s’eliminin totes les diferències que existeixen entre professionals que duen a terme les mateixes funcions abans que finalitzi el present 2023.

2. Establir unes ràtios professional/usuària que contemplin les realitats econòmiques i socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l’actual càrrega laboral, així com definir els rols professionals, i reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic.

3. Dotar d’estabilitat el personal sanitari augmentant l’oferta pública de places de professionals sanitaris per posar fi als contractes temporals i eventuals així com amb les contractacions a temps parcial que abunden entre les plantilles dels centres públics, en el termini de 6 mesos, en el sentit que es va acordar al punt 4 de la Moció 64/XIV, doncs garantir una contractació estable i de qualitat és fonamental perquè les professionals gaudeixin dels seus drets laborals i puguin compaginar la vida laboral i personal dignament.

4. Destinar els recursos necessaris per tal que l’Atenció Primària esdevingui el veritable fonament del sistema sanitari públic: destinant-hi, progressivament al llarg del 2022 i 2023, un 25% de la partida de salut, prioritzant l’enfortiment dels EAP, atenent els determinants socials de la salut.

5. Jornada de 35h setmanals per al torn diürn i reducció de jornada per al torn nocturn. Tornada al còmput horari anual previ a la crisi de 2010.

6. Exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50 anys.

7. Jubilació anticipada no més tard dels 60 anys. Incloure al personal dels centres sanitaris al dret per rebaixar l’edat de jubilació, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball. Regulació de la jubilació parcial.

8. Fer efectiva la derogació i reversió dels efectes del DL 3/2010 (5%) segons acord parlamentari del 10/10/2019 (moció codi) i amb data d’efecte el 1/1/2020. Així com recent acord del 24/11/2022 (codi moció)

9. Garantir l’ampliació de les places de MIR i IIR i promoure l’elecció de les especialitats en les quals manquen més professionals, com són pediatria o medicina familiar i comunitària, per tal de garantir la cobertura de les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia als centres públics i resoldre la greu problemàtica de falta de personal sanitari, tal com es va acordar al punt 3 de la Moció 64/XIV.

10. Reconèixer econòmicament i professionalment les especialitats infermeres i la pertinença, per nivell formatiu i competencial de les infermeres i infermers, en el grup professional A1

11. Planificar la creació de professionals sanitaris atenent a les necessitats demogràfiques actuals, la demanda assistencial real i l’increment de plantilles estructurals necessàries per poder donar resposta a la necessitat de relleu del personal que es jubilarà els propers anys.

12. Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comunitària vulguin exercir a les zones rurals, mitjançant mesures econòmiques i d’habitatge, així com aquelles que facilitin el desenvolupament i la carrera professional als residents d’aquesta especialitat.

13. Una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública.

14. Despesa sanitària per càpita homologable al països de l’entorn europeu.

15. Cobertura de TOTES les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia.

16. Aturar i revertir les externalitzacions. La SALUT NO HA DE SER UN NEGOCI.  Prou utilització de recursos públics en benefici de la privada.

17. Internalització de serveis bàsics pel correcte funcionament del sistema sanitari com per exemple: internalització de les unitats de Suport Vital Bàsic del SEM, els gestors que atenen les trucades d’emergències al telèfon 061 i duen a terme la gestió dels recursos, Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), neteja, etc.

18. Eliminar l’actual sistema ineficient i pervers de DPO (Direcció Per Objectius) i convertir aquest complement en una paga fixa que sigui percebuda per totes i tots els treballadors.

19. Garantir la seguretat dels professionals de la salut i les usuàries i usuaris que atenem, assegurant sempre i en tot moment una correcta protecció laboral de les treballadores i els treballadors.

Reconèixer malalties laborals A TOTES les treballadores i treballadors. Fer extensiu el reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a TOTES les treballadores que estiguin exposades a aquest risc en el seu entorn laboral

20. Reconèixer una millor retribució del preu/hora, en els torns de mes difícil cobertura, per tal de reconèixer l’esforç i/o penositat dels professionals, concretament en els horaris de: tarda, nit, caps de setmana i festius.

L’objectiu de la vaga és l’assoliment d’un acord amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el que s’acceptin les demandes reivindicades en el punt cinquè d’aquest document i poder començar un procés de diàleg i treball per arribar a l’assoliment d’aquestes; i en aquells aspectes que estan fora de l’àmbit de les seves competències o bé requereixen de la concurrència d’altres voluntats, la signatura d’un acord amb la voluntat ferma d’assumir-les com a pròpies per a que es portin a terme totes les gestions necessàries pel seu assoliment.

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!