agsdix-fab fa-whatsapp

937 376 302

agsdix-fas fa-chalkboard-teacher

Delegades

agsdix-smt2-person-outline

Afiliades

Estabilització del personal temporal i interí estatutari de l’ICS
Publicat el 11 d'abril de 2022

S’haurà de finalitzar d’una vegada els processos d’adjudicació de places corresponents a l’OPO P-2018. A més, a començament de juny el DOGC haurà de recollir les ofertes d’ocupació actuals: PESCO 2021, PESOT 2022. Processos que hauran d’estar conclosos abans d’acabar l’any 2024.

El PESCO és el Plà d’estabilització i consolidació de places (places a convocar via oposicions). El PESOT és el plà d’estabilització d’ocupació temporal.

Concurs-oposició

S’ofertaran 13.000 places estructurals ocupades temporalment i sense interrupció des d’almenys 1/1/2018, i places pendents de convocar a 30/12/2021, incloent-hi les no cobertes per taxes de reposició dels PESCO 2017 i 2018. A la fase concurs, sumaran el 40% de la puntuació definitiva els mèrits de l’opositor a la categoria professional.

Si la persona interina es presenta al concurs-oposició i no l’aprova, finalitzarà contracte amb dret a indemnització per comiat, i si no es presenta, perdrà aquest dret.

Concurs de mèrits

Per complir amb la legislació laboral de la Unió Europea des de 1999, les sentències més recents del seu Tribunal de Justícia i els condicionats del Fons de Recuperació i cohesió UE:

S’ofertaran 26.000 places ocupades temporalment i sense interrupció des d’almenys 1/1/2016, i places estructurals vacants i ocupades per personal temporal prèviament a aquesta data: TOTES.

Aquesta oferta de places serà EXCEPCIONAL i ÚNICA, i els seus condicionats seran negociats a nivell de cadascuna de les administracions i serveis públics.

El personal interí que surti cessat arran d’aquest procés podrà reclamar-ho per via judicial, o reclamar judicialment la condició d’interí no fix, com a sanció prevista per l’abús de temporalitat en la seva contractació.

Places excloses de les ofertes anteriors

Les places no cobertes als PESCOs 2017 a 2021; les places no cobertes per taxa de reposició dels PESCO 2017 i 2018 s’incorporaran a l’oferta del concurs-oposició ja descrit. Estimació: entorn a unes 20.000 places. Aquestes són places ocupades temporalment per personal interí amb posterioritat al 01/01/2016.

Situació del personal interí que ha estat contractat després de l’adaptació de l’EBEP

Les vacants de places estructurals entre personal estatutari es cobriran pels mecanismes estandarditzats de selecció de les administracions públiques: borses de selecció temporal, concursos-oposició, concursos de promoció interna, i concursos de mobilitat. La relació contractual d’interinitat finalitzarà passats tres anys, i la plaça vacant resultant s’haurà d’ocupar amb personal estatutari fix. Per això, l’administració pública –sota pena de sanció– haurà de convocar processos selectius dins aquest termini màxim de tres anys. En cas que la cobertura de places deixés llocs estructurals deserts, aquests es podran tornar a cobrir amb personal interí, segons els mecanismes i normatives pròpies de selecció temporal. A més, l’interí/na podrà romandre a la seva plaça per sobre d’aquest termini de tres anys, en cas que la resolució de la convocatòria de procés selectiu s’allargui.

Indemnitzacions per fi de contracte

Des del moment efectiu de cessament, l’interí/na tindrà dret a compensació de 20 dies per any de contracte, fins a un màxim de 12 mensualitats.

Aquest dret es perdrà en cas de renúncia voluntària, o d’acomiadament per motius disciplinaris de qualsevol naturalesa. Tampoc no hi haurà indemnització en cas que la plaça vacant ocupada temporalment, hagi estat ocupada per mecanismes de promoció o mobilitat. I tampoc n’hi haurà compensació per acomiadament, en cas que la plaça vacant ocupada temporalment hagi estat convocada a un sistema de selecció dins els tres anys de l’inici del contracte d’interinitat, i/o si l’interí/na ha romàs al lloc vacant fins la resolució d’aquesta convocatòria.

Si en qualsevol moment necessites assessorament legal sobre el procés d’estabilització, contacta amb els Serveis Jurídics a través del Portal de Suport.

Font: CATAC-CTS

Et pot interessar

Afilia't
Si ets infermera, et pots afiliar. Si ets TCAI, TES o una tècnica de grau mig o superior, et pots associar i formar part del sindicat, gaudint de tots els serveis i avantatges. Selecciona el teu perfil professional perquè et puguem informar millor.
Associa't
amb un 50% de descompte
Vine amb una altra companya o company i gaudeix de tots els serveis des del primer dia i amb un 50% dte en la quota durant 6 mesos!
Afilia't ara!